Pivovar Řádu německých rytířů v Bruntále

Mezi válkami se zde vařilo až 20 000 hl. piva za rok

Pivovar Řádu německých rytířů – tzv. Panský pivovar byl vystavěn v roce 1653 v blízkosti místního zámku.

Arcivévoda Evžen, poslední velmistr řádu z dynastie habsbursko–lotrinské, dal v letech 1912–1915 v Bruntále vystavět zcela nový komplex pivovaru, sladovny, lihovaru a likérky, který se skládal z 12 budov. Na výstavbu tohoto komplexu byl částečně využit stavební materiál ze starého pivovaru, nacházejícího se v prostorách zámecké zahrady.

Zakázku získala opavská stavební firma Kern a Blum. Díky svým technologiím se tento bruntálský pivovar stal jedním z nejmodernějších na území Slezska. Zdejší pivo se prodávalo pod značkou Hoch.- u. Deutchmeisterische Brauerei u. Brennerei-Anlagen Freudenthal. Výstav tohoto pivovaru se v meziválečném období pohyboval kolem 20 000 hl/rok. Pivovar stejně jako vše, co patřilo řádu, byl na počátku války zabaven nacisty a po válce došlo k jeho zestátnění.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu