Sala terrena v zámeckém parku v Bruntále

Místo divadelních představení a koncertů

Sala terrena je sál situovaný v přízemním podlaží, většinou v hlavní ose zámku, nebo paláce, případně tvoří samostatnou stavbu. Jeho prostor je otevřen klasicky arkádou o 3 obloucích do zahrady, která je ve stejné úrovni, nebo přístupná několika stupni schodiště. Sala terrena sloužila pro relaxaci, občerstvování, koncerty apod. Bývala například zařízena jako jeskyně a vyzdobena kašnami a fontánami.

Sala terrena (zahradní sál) byla vybudována na přání velmistra Evžena Rakouského na místě bývalého pivovaru v zahradě bruntálského zámku. Původní pivovarské sklepy byly využívány jako oranžerie, v horní části vznikly 2 terasy, na nichž se konala častá divadelní i koncertní představení. V současné době prošla nákladnou rekonstrukcí a opět je využívána ke kulturním účelům.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu