Hrobka rodiny Schindlerů na kunínském hřbitově

Empírová hrobka, vybudovaná rodinou Schindlerů, poslední místo odpočinku hraběnky Marie Walburgy.

Konec života prožila Marie Walburga v ústraní, na němž se podílely stejnou měrou špatný zdravotní stav, osobní situace i změna politického režimu.

Hraběnka trpěla kostní tzv. Pagetovou chorobou, u které dodnes není známa přesná příčina. Zemřela v 66 letech v roce 1828. Byla pohřbena dle svého přání v prostém hrobě na kunínském hřbitově. Chtěla být pochována se svými dětmi, ale to ji umožněno nebylo.  Jejich ostatky byly uloženy v kryptě kostela v Šenově, kde se v době Walburžina skonu dle výnosu císaře Josefa II. již nesmělo pohřbívat.

Hraběnčin nevlastní syn Fridrich Emil Otto Schindler, který se stal vlastníkem kunínského panství, nechal ostatky své adoptivní matky přenést kolem roku 1850 do nově vystavěné empírové hrobky rodiny Schindlerů.  Hraběnčina náhrobní deska nepochází z jejího původního hrobu.  Byla sem dodána až v polovině 19. století.

Zpět v příběhu