kostel Povýšení sv. Kříže

Kunínský kostel Povýšení sv. Kříže, který nechala postavit hraběnka Marie Walburga

Kostel Povýšení sv. Kříže nechala postavit Marie Walburga v těsné blízkosti zámku.  Základní kámen kostela byl položen v roce 1810, vysvěcen byl o 2 roky později.

Při stavbě byly zohledněny časté povodně, ke kterým zde docházelo. Podlaha byla umístěna do výšky nejvyšší hladiny vody.

Vzhledem k pokrokové a samostatné povaze hraběnky kostel sloužil všem vyznáním bez rozdílu, což bylo v té době nezákonné. Za života Marie Walburgy se při mších často zpívalo. Původní zámecký kaplan Schreiber byl autorem zde často používaného Zpěvníku z Ochranova, který se do dnešních dnů nedochoval. V sanktusníku (drobná věžička pro zvon) bylo v roce vysvěcení kostela uloženo hraběnčino poselství pro příští generace a slib tehdy tříletého adoptivního syna Friedricha Emila Schindlera, že bude dobrým člověkem.  

Josef Ignác Turek: zámecký kaplan

V kostele Povýšení sv. Kříže na panství Marie Walburgy působila v průběhu jejího života řada kaplanů. Pátera Schreibera vystřídal ve funkci zámeckého kaplana v roce 1807 Josef Ignác Turek.

V témže roce na Filantropinum nastoupil  jako žák František Palacký. Páter Turek inicioval stavbu kostela Povýšení sv. Kříže, který byl zpřístupněn všem vyznáním. 

Svého působení na Kuníně však využil i k tomu, že na panství nechal ve vysokých funkcích zaměstnat i část své rodiny. Předpokládá se, že jeho způsob života byl příčinou vyšetřování vzdělávacího ústavu i hraběnky a možná i záminkou k jeho uzavření v roce 1814. V jednom ze svých dalších působišť v Dašicích u Pardubic začal pěstovat jiřiny, za něž se stal uznávaným odborníkem. Když se v roce 2005 do Kunína vrátily jiřinkové slavnosti, byla na nich pokřtěna nová odrůda jiřiny jménem Páter Josef Turek.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu