Jan Amos Komenský

1592–1670

Jméno Jana Amose Komenského zná celý svět. Jeho pedagogické působení je dobře zdokumentované a dodnes platné. Jako správce bratrského sboru ve Fulneku se však také ukázal jako schopný manažer. Na prahu dějinné vichřice zde z počátku prožil krátké klidnější období svého života – i jako měšťan, ředitel školy, ženatý novomanžel a otec dvou malých dětí.

Krátké 3 roky v životě Jana Amose Komenského

Působení Jana Amose Komenského ve Fulneku bylo krátké, pouhé 3 roky mezi léty 16181621. Učitel národů zde vykonával funkci duchovního, učil a také začal pracovat na své slavné Mapě markrabství moravského, která byla tak precizní, že mohla sloužit jako orientační mapa území v době třicetileté války pro cizí vojska.

Jako správce sboru Komenský ve Fulneku zřejmě i vedl bohoslužby, křtil, oddával, pečoval o nemocné, zaopatřoval umírající a pohřbíval zesnulé. Své žáky měl podle legend vyučovat uprostřed přírody, v místě zvaném Žákovský háj, položeném nad městem. Ke své názorné výuce se s nimi scházel pod vzrostlým dubem, pod nímž měli vyřezávaná sedátka.

Pokud by se Komenský v roce 1618 neoženil s Magdalenou Vizovskou, nemohl by jako svobodný učitel do Jednoty bratské nastoupit. Se svou první ženou měl 2 syny. V roce 1621 musel po bitvě na Bílé hoře nově se rekatolizující Fulnek opustit. Svou ženu i s dětmi poslal k příbuzným do Přerova, kde všichni v roce 1622 zemřeli na mor a jsou pochováni na místním hřbitově. Knihy, které při odchodu ukryl do budovy radnice, byly veřejně spáleny na náměstí v roce 1622 katolickým misionářem, kapucínem Bonaventurou z Kolína.

místa ikona Místa

Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku

Za života J.A.Komenského sídlo Jednoty bratrské