Johann Edmund Schreiber

Osobnosti spojené s Gregorem Johannem Mendelem 1769–1850

kněz a učitel G. J. Mendela

Osoblažský rodák Johann Edmund Schreiber působil od roku 1802 jako farář v Dolním Vražném.

Dle archivních materiálů zde vysázel za 50 let svého působení na 3 000 ovocných stromů. Byl vynikajícím odborníkem na jejich pěstování. Ve farní zahradě založil ovocnou školku. Pěstoval v ní odrůdy, které si přinesl ze svého působení na zámku v Kuníně, kde byl od roku 1793 prvním správcem vzdělávacího ústavu a zámeckým kaplanem hraběnky Marie Walburgy, ale i zcela nové druhy ovoce.

Johanna Mendela nejen jako farář křtil, ale později i v hynčické škole učil. Schreiber patrně svého talentovaného žáka v mnohém ovlivnil. S největší pravděpodobností právě on přesvědčil Mendelovy rodiče, aby dali svého jediného syna na studia, místo aby převzal jejich hospodářství. Když se Mendel o prázdninách vracel do Hynčic, Schreibera pravidelně navštěvoval a až do konce života si nechával posílat do Brna rouby odrůd ovocných stromů pocházejících z jeho šlechtění.

Různá Mendlova data narození


Mendlův křestní list, podepsaný farářem J. E. Schreiberem byl na základě matričního záznamu v roce 1934 vydaný pro potřeby zápisu mladého Mendla ke studiu na gymnáziu v Opavě.

Jako datum narození a souběžně i křtu je zde uváděn 20. červenec 1822. Dle archivních podkladů ale Mendel nejen doma v Hynčicích, ale později i v klášteře na Starém Brně slavil své narozeniny na svátek Marie Magdaleny, tedy 22. července. Datum křtu vždy uváděl celý život jako datum svého narození.

Učebnice faráře Johanna Edmunda Schreibera


V zámecké knihovně v Kuníně se dodnes dochovala učebnice, která dle přípisku patřila J. E. Schreiberovi.

Vlastnil ji v době, kdy již žil jako duchovní ve Vražném a jeho nadaným žákem byl právě malý Johann Mendel. Ve Vražném Schreiber vybudoval rozsáhlou knihovnu a do místní školy zavedl systém výuky, typický pro kunínský vzdělávací ústav.

Nástropní malba v augustiniánském klášteře v Brně


Mendel připomínal celý život svůj vztah s farářem Schreiberem.

Dokladem toho je, dnes již neexistující, nástropní malba v Mendlově přijímacím salonu v augustiniánském klášteře v Brně, kde je zobrazena fiktivní postava faráře Schreibra a pravděpodobně Mendelova otce zachycena při roubování stromků ve farské zahradě v Dolním Vražném. Na pozadí výjevu je patrná silueta kostela sv. Petra a Pavla, v němž byl Johann Mendel Schreiberem křtěn.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu