Karel Ludvík Rakousko–Těšínský

Rodina Evžena Rakouského 1771–1874

Dědeček Evžena Rakouského, syn císaře Leopolda II.

Dědeček Evžena Rakouského byl arcivévoda Karel Ludvík Rakousko–Těšínský

Syn císaře Leopolda II. byl rakouským arcivévodou, knížetem těšínským a vojevůdcem. Po smrti rodičů byl adoptován bezdětnou sestrou svého otce arcivévodkyní Marií Kristýnou. Adoptivní rodiče Karla Ludvíka podporovali v jeho zálibách. Již v 9 letech byl vlastníkem 3. pěšího pluku.  Ve svých 25 letech byl pověřen vrchním velením rakouských armád. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších vojenských spisovatelů 19. století a významného vojenského reformátora. Byl stejně jako jeho vnuk velmistrem Řádu německých rytířů.

V roce 1815 se oženil s protestantkou Henrietou Nasavsko-Weilburskou. Ve šťastném manželství se narodilo celkem 6 dětí, mezi nimi i Evženův otec Karel Ferdinand. Babička Evžena Habsburského zemřela ve věku 32 let na spálu, kterou se nakazila od svých dětí. Přestože byla kalvínského vyznání, je pohřbena v Kapucínské hrobce, která je pohřebištěm katolicky orientovaného habsburského panovnického rodu.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu