Nobilitační listina

Nobilitační listina Fridricha Emila Otty Schindlera z roku 1858

3D model: Kniha

Nobilitační listina dědice Marie Walburgy Fridricha Emila Schindlera, která jemu a jeho potomkům propůjčila šlechtický titul z Kunewaldu a rodový znak, je datovaná 1858.

Titul byl Schindlerovi propůjčen s ohledem na jeho zásluhy o hospodářské povznesení kunínského panství.  Jsou mu přičítány zásluhy za vyšlechtění slavného kravařského skotu (po němž je nazvána celá zdejší oblast Kravařskem) a za filantropii.

Na dokumentu je podepsán tehdejší ministr vnitra Alexandr Bach a pověšena pečeť císaře Františka Josefa I. Listina pochází z dědictví rodiny Schindlerů.  Vstoupit do šlechtického stavu v té době nebylo jednoduché, dotyčný musel o tuto výsadu požádat, svou žádost doložit patřičnými skutky a ještě zaplatit nemalý finanční poplatek.  Až poté, když měl štěstí, byl povýšen do šlechtického stavu.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu