Osobní knihovna

Osobní knihovna Marie Walburgy na zámku Kunín

Marie Walburga ráda četla. Ovládala latinu, němčinu, i řeč šlechticů – francouzštinu. Svou knihovnu si začala budovat už jako komtesa. S jejím doplňováním pokračovala celý život. Inventář, který byl sepsán po její smrti v roce 1828, obsahoval kolem 10 000 svazků. Knihy, zabývající se např. botanikou, zoologií, mineralogií, jazykovědou a filosofií, byly uloženy takřka ve všech místnostech zámku.

V osobní pracovně hraběnky byly umístěny pedagogické svazky. Ve své době se jednalo o největší pedagogickou knihovnu na Moravě. Podobně jako další zařízení zámku se nedochovala. Stejný osud postihl i muzeum, které hraběnka vybudovala v prostorách zámku pro své žáky.  Nacházely se v něm různé fyzikální přístroje, vycpaniny, mapy a další pomůcky, potřebné pro výuku.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu