Rozvrh hodin

Rozvrh hodin kunínské zámecké školy

Nejvýznamnější aktivitou Marie Walburgy bylo založení kunínské zámecké školy v roce 1792.

Její výchovně vzdělávací ústav, tzv. Filantropinum, navštěvovaly děti z různých sociálních vrstev, majetkových poměrů a rozmanitého vyznání. Vzdělávání zde získávali chlapci i dívky ve věku od 5 do 11 let. Výuka byla bezplatná a žáci mohli na zámku i bydlet. Podle dochovaného rozvrhu hodin chlapců druhého ročníku z roku 1806, kdy školu navštěvoval i její nejvýznamnější žák František Palacký, probíhala výuka 6 dní v týdnu od 5 hodin ráno do 7 hodin večer.  V rodném domě Františka Palackého v Hodslavicích si lze v expozici prohlédnout čítanku z kunínské školy s ilustracemi Ludwiga Herzmanna, která sloužila i jako omalovánky.

K zámku patřila rozsáhlá anglická zahrada, kterou využívali studenti Filantropina k hrám, ale i ke studiu. Mimoto zde byl ovocný sad a květná zahrada s růžemi.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu