Pravěký zápas (Zápas dobra se zlem)

Pravěký zápas (Zápas dobra se zlem)

Albín Polášek daroval svému rodnému městu bronzovou sochu Pravěký zápas (Zápas dobra se zlem) v roce 1938.

Byla odlita již v roce 1931 v Římě. Socha byla slavnostně odhalena 28. srpna 1938 za sochařovy přítomnosti jako připomínka obětí první světové války. Na soklu je od roku 2003 uvedeno 169 jmen frenštátských obětí.

Socha člověka, který vlastníma rukama rdousí vlka, měla znázorňovat vůli a sílu hájit vlast před nepřáteli. V předvečer nového světového konfliktu to bylo o to více alarmující. Během války byla socha ukryta před nacisty. Znovu byla odhalena až po válce. Je umístěna před vstupem do Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Další sochou, kterou Albín Polášek věnoval městu, je i dílo Strůjce svého osudu. Bronzový originál sochy z roku 1920 se nachází v prostorách frenštátské radnice. Toto dílo bylo pro sochaře zásadní, poprvé ho vytvořil v roce 1907 ještě během svých studií na akademii ve Filadelfii a pak jej ještě častokrát přepracovával.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu