Skicář Františky Wernerové

Skicář Františky Wernerové, učitelky Františka Palackého

Palacký bydlel v době svých studií v Kuníně v těsné blízkosti zámku u rodiny Johanna Wernera.

 S tímto sládkem pivovaru se znal Palackého otec Jiří, protože mu dodával dříví. Obě sládkovy dcery byly učitelkami na Filantropinu, přičemž Františka byla jednou z prvních žaček Marie Walburgy. Na Kuníně vyučovala zpěv, hru na klavír a kresbu a byla i učitelkou Palackého. Ve fondu Státního okresního archivu v Novém Jičíně se dochoval její osobní skicář s nádherně provedenými kresbami květin.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu