Kostel sv. Ondřeje

Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích, místo křtu Františka Palackého

Gotický kostel sv. Ondřeje je jedním z nejstarších dřevěných kostelů na Moravě.

První zmínka o něm pochází z počátku 15. století. Na oltáři se nachází přibližná kopie vzácné hodslavské madony, jejíž originál je ve stálé expozici Arcidiecézního muzea v Olomouci. Dnes je kostel součástí prohlídkové trasy.

Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích

Jeden z nejstarších pozdně gotických dřevěných kostelů na Moravě, první zmínka z počátku 15. století, nedochoval se v původní podobě, přestavěn kolem roku 1483.  Kostel sloužil utrakvistům, Jednotě bratrské a luteránům – stavební úpravy; v roce 1624 jej začala využívat katolická církev. Barokní oltář – kopie tzv. Hodslavské madony ( 1400-1420), 3 barokní sochy světců zcizeny v roce 1992. Dochována raně barokní kazatelna a původní pozdně gotická kamenná křtitelnice svým tvarem evokující kalich.

ROSOVÁ, Romana – KOUDELOVÁ, Jana – ČEPLÁ, Andrea: Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích. Poznatky z průzkumu a opravy, In: Časopis Slezského zemského muzea, série B vědy historické, roč. 61, č. 1, 2012, s. 1-25

Římskokatolická farnost Hodslavice a Životice u NJ

Hodslavice 160
742 71 Hodslavice

email: farnosthodslavice@gmail.com
web: https://www.farnosthodslavice.cz/

další zajímavé odkazy:
https://www.hodslavice.cz/kostel-sv_-ondreje
https://www.hrady.cz/?OID=5435

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu