Hrob rodičů Františka Palackého

Hrob rodičů Františka Palackého v blízkosti kostela sv. Ondřeje v Hodslavicích

Pár kroků od rodného domu Františka Palackého se nachází hrob jeho rodičů.  Byl původně součástí hřbitova kolem kostela sv. Ondřeje, který již zanikl.

Hrob byl patrně zachován díky skutečnosti, že již krátce po Palackého smrti vznikl Spolek pro zakoupení a zachování jeho rodného domu. O rodičích Palackého víme, že otec početné rodiny kromě profese učitele vykonával funkci obecního písaře, obchodníka se dřevem, provozoval povoznictví a měl vlastní hospodářství. Matka pocházela z rodiny bohatého sedláka a svého muže si mohla vzít i proti vůli rodičů, protože na rozdíl od ní pocházel z chudých poměrů.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu