Škola v Hynčicích

Mendel chodil do školy v Hynčicích pouze v letech 1832–1833.

Učitelé Thomas Makitta a farář Johann Edmund Schreiber záhy usoudili, že by měl ve studiích pokračovat na piaristické škole pro nadané studenty v Lipníku nad Bečvou. Johann Mendel nastoupil rovnou do 3. ročníku školy. Po roce odešel na gymnázium do Opavy, kde bylo vzdělávání bezplatné.

Škola v Hynčicích začala sloužit svému účelu v roce 1796. Byla v ní pouze jedna třída, v níž se učilo až 80 dětí. Byla vystavěna ve stráni na dohled od rodinného statku Mendelových. Dům je v soukromém vlastnictví, je na něm umístěna pamětní deska, informující o Mendlově školní docházce.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu