Zámek Kunín

Sídlo Filantopina, kde v letech 1807- 1809 Fr. Palacký studoval

František Palacký byl žákem vzdělávacího ústavu Filantropinum, který založila Marie Walburga na zámku v Kuníně. Do školy nastoupil na Vánoce roku 1807.

Byl jedním z mála žáků, kteří na zámku nebydleli, protože se jeho otec obával přílišné
náboženské svobodomyslnosti školy. Ze stejného důvodu jej odtud v roce 1809 poslal na studia do evangelické školy v Trenčíně, jehož výuka byla založena na memorování latinských textů. Přestože v Kuníně strávil pouze necelé 2 roky, měla koncepce zdejší školní výuky na Františka Palackého zřejmě celoživotní vliv.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu