Marie Walburga hraběnka z Truchsess-Waldburg-Zeilu

Osobnosti spojené s Františkem Palackým 1762–1828

Hraběnka Marie Walburga zakladatelka Filantropina na kunínském zámku.

Marie Walburga, na jejímž vzdělávacím ústavu Palacký studoval po 2 roky, odměňovala vynikající studenty svého vzdělávacího ústavu za jejich výsledky knihou.

František Palacký byl v roce 1809 oceněn jako pátý nejlepší žák knihou o lásce k lidem. Na studia v Kuníně později vzpomínal jako na pěkný jarní čas života mého.

Pestrá výuka historie, zeměpisu, přírodovědy v němčině byla doplněná gymnastikou v přírodě, plaváním, otužováním a chozením na výlety. Palacký navštívil Kunín ještě v roce 1823, kdy se s Marií Walburgou setkal naposledy, již jako absolvent evangelického lycea v Prešpurku (dnešní Bratislavě).

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu