František Palacký

1798 –1876

František Palacký, nejznámější český historik ovládal 11 jazyků. Autor Dějin národu českého v Čechách a v Moravě měl vynikající fotografickou paměť. Nikdy nevystudoval vysokou školu. Knězem se nestal. Narodil se v chalupě v Hodslavicích a zemřel v pohodlí a dostatku na zámku v Malči.

František Palacký, nejznámější český historik, otec národa a autor Dějin národu českého v Čechách a v Moravě. Mysleli jste si někdy ve škole, že ten muž musel být nudný? Vsadili byste se o tisícikorunu, na které je vyobrazený tento rodák z chalupy svého otce v Hodslavicích, o to, že nebyl?

Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik co tvůj odpůrce, řekl. A jak řekl, tak udělal. Nebyl jenom zakladatelem českého dějepisectví, ale také mužem vysokého sebevědomí. Měl pocit, že je předurčen osudem posouvat dějiny. Se svým šarmem a encyklopedickými znalostmi pronikl do společensky vysokých kruhů. České dějiny pragmaticky posouval v němčině. Tam, kde se pohyboval, se česky nemluvilo.

Jako ani ne dvacetiletý měl poměr s o 18 let starší uherskou šlechtičnou Annou Zerdahelyiovou, se kterou vedl debaty o umění, estetice a filosofii. Oženil se s Terezií Měchurovou, dcerou významného advokáta českých šlechticů a velkostatkáře, která jej finančně zabezpečila. Mnoho let cestoval a bádal v evropských knihovnách a až do konce života tvrdě pracoval. Mimoto hrál na klavír, harfu i varhany a psal básně. Byl skvělý společník, výborně tančil, rád hrál karty a kulečník. Byl nudný…?

osobnosti ikona Osobnosti

Osobnosti spojené s Františkem Palackým

Osobnosti spojené s Františkem Palackým

Marie Walburga hraběnka z Truchsess-Waldburg-Zeilu

Hraběnka Marie Walburga zakladatelka Filantropina na kunínském zámku.


Osobnosti spojené s Františkem Palackým

Josef Ignác Turek

Josef Ignác Turek, zámecký kaplan v Kuníně


Osobnosti spojené s Františkem Palackým

Karel Josef Jurende

Karel Josef Jurende, učitel Františka Palackého na kunínském Filantropinu


místa ikona Místa

Rodný dům Františka Palackého

Rodný dům Františka Palackého, dříve škola, dnes Památník Františka Palackého.


Kostel sv. Ondřeje

Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích, stojící nedaleko rodného domu Františka Palackého


Hrob rodičů Františka Palackého

Hrob rodičů Františka Palackého v blízkosti kostela sv. Ondřeje v Hodslavicích


Evangelický kostel v Hodslavicích

Evangelický kostel v Hodslavicích, místo jediného kázání Františka Palackého


Dům evangelického faráře Pilečka

Dům evangelického faráře Pilečka, místo posledního přespání Palackého v Hodslavicích


Pomník Františka Palackého na návsi

Dílo sochaře Vladimíra Novotného z roku 1968


Zámek v Kuníně

Sídlo Filantopina, kde v letech 1807- 1809 Fr. Palacký studoval.


Salon rodiny Křenků v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm

Místo setkávání významných osobností


Pokračovat v příběhu