Rodný dům Františka Palackého

Při pohledu na dům, kde se František Palacký narodil, si lze z dnešního pohledu stěží představit, že jej obývala čtrnáctičlenná rodina. Zároveň sloužil jako škola, někdy i pro 80 dětí.

Památník Františka Palackého v Hodslavicích

Palackého otec tento dům postavil pro svou početnou rodinu. Zároveň zde vyučoval děti místních evangelíků, včetně svých vlastních. František Palacký proslul již za svého života natolik, že se z jeho rodného domu stalo muzeum již krátce po jeho smrti. Spolku, který za tímto účelem vznikl, se podařilo poněkud zchátralý dům odkoupit od starosty Hodslavic v roce 1880. V těsném sousedství domu se nachází hrob Palackého rodičů, který zde byl pietně ponechán po zrušení místního hřbitova.

Palackého rodný dům v Hodslavicích byl upraven jako památník. U příležitosti 170. výročí jeho narození zde byla otevřena expozice o životě a díle slavného hodslavského rodáka a odhalen pomník od akademického sochaře Vladimíra Navrátila. Rodný dům Františka Palackého byl prohlášen v roce 1978 za národní kulturní památku.

Pamětní desky na rodném domě

Na počest historikových 70. narozenin byla na rodný dům Františka Palackého umístěna pamětní deska Občanskou besedou ve Frenštátě pod Radhoštěm.

O popularitě a vážnosti svědčí, že slavnostního aktu se zúčastnilo téměř 8 000 lidí. V rámci 100. výročí narození k ní byla v roce 1898 přidána z iniciativy České obce sokolské druhá pamětní deska, takže v současnosti jsou zde obě. Akce byla provázena oslavami, jichž se v průběhu celého měsíce zúčastnilo okolo 60 000 osob. Zájemci posléze odjeli 3 zvláštními vlaky do Frenštátu a následně se sešli na Pustevnách a na Radhošti.

osobnosti ikona Osobnosti

František Palacký

František Palacký

František Palacký, nejznámější český historik, Otec národa a autor Dějin národu českého v Čechách a v Moravě.


místa ikona Místa

Kostel sv. Ondřeje

Kostel sv. Ondřeje v Hodslavicích, stojící nedaleko rodného domu Františka Palackého


Hrob rodičů Františka Palackého

Hrob rodičů Františka Palackého v blízkosti kostela sv. Ondřeje v Hodslavicích


Evangelický kostel v Hodslavicích

Evangelický kostel v Hodslavicích, místo jediného kázání Františka Palackého


Dům evangelického faráře Pilečka

Dům evangelického faráře Pilečka, místo posledního přespání Palackého v Hodslavicích


Pomník Františka Palackého na návsi

Dílo sochaře Vladimíra Novotného z roku 1968


Zámek v Kuníně

Sídlo Filantopina, kde v letech 1807- 1809 Fr. Palacký studoval.


Salon rodiny Křenků v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm

Místo setkávání významných osobností


Rodný dům Františka Palackého

Byl vystaven v katastru obce Hodslavice (okr. Nový Jičín) na konci 18. století; František Palacký se zde narodil v roce 1798. Dům sloužil do roku 1829 jako evangelická škola, v níž otec Palackého působil jako učitel. V rámci 170. oslav historikova narození zde byla otevřena expozice mapující život a dílo Fr. Palackého. V roce 1978 byl objekt prohlášen národní kulturní památkou. Spravován Muzeem Novojičínska.

Památník Františka Palackého v Hodslavicích
Hodslavice 108
742 71 Hodslavice

web: https://www.muzeumnj.cz/
email: sekretariat@muzeumnj.cz
tel: 556 750 555, 556 701 156

Otevírací doba od 1. 4. do 31. 10. na požádání

Vstupné:
dospělí: 50 Kč
žáci 6-15 let: 30 Kč
snížené (studenti 15-26; senioři nad 65 let): 30 Kč
rodinné vstupné (max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let): 100 Kč
děti do 6 let: zdarma

Další zajímavé odkazy:
Historie a památky Hodslavic
Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu