Dům evangelického faráře Pilečka

Dům evangelického faráře Pilečka, místo posledního přespání Palackého v Hodslavicích

Vedle rodného domu Františka Palackého stojí krásný klasicistní dům z roku 1838 se slunečními hodinami ve štítě. V tomto domě přespal František Palacký při své poslední návštěvě Hodslavic 3 roky před svou smrtí.

Patřil evangelickému faráři Janu Pilečkovi, po němž jej pak zdědila jeho rodina. Jeho syn Adolf Pilečka byl poté starostou Hodslavic a Palacký u něj přespal při své poslední návštěvě rodného místa. Jeho rodný dům, který již nebyl v majetku jeho rodiny, byl v té době již značně zchátralý, což nesl dosti těžce. Pilečkův dům je nemovitou kulturní památkou Hodslavic

Dům evangelického faráře Pilečka –  Hodslavice, č. p. 274

Dům stojí v těsném sousedství rodného domu Františka Palackého. Ve štítě ve štuku letopočet výstavby – AD 1838. Zděná pololidová architektura s pozdně klasicistními prvky. Sedlová zvalbená střecha. Dům dal postavit místní farář Jan Pilečka, dnes je objekt v soukromém vlastnictví. Památkově chráněno.

Další zajímavé odkazy:
https://www.hodslavice.cz/pileckuv-dum

Hodslavice

Obec (Hoczlawicz, německy Hotzendorf) v okrese Nový Jičín leží na rozhraní Kravařska a Valašska. První písemná zmínka z roku 1411. K nejstarším zdejším památkám patří kostel sv. Ondřeje z 15. století. V obci vystaven evangelický kostel z 19. století a v letech 1905–1906 novorománský katolický chrám Božského srdce Páně.  Rodiště Františka Palackého (1798–1876) – rodný dům (1796) s muzejní expozicí; pomník Fr. Palackého (Vl. Novotný, 1968).

web: https://www.hodslavice.cz

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu