Josef Ignác Turek

Osobnosti spojené s Františkem Palackým 1783–1850

Josef Ignác Turek, zámecký kaplan v Kuníně

V době příchodu Františka Palackého na Filantropinum se stal zámeckým kaplanem Josef Ignác Turek.

Tento katolický kněz, který sloužil mše v češtině, inspiroval Marii Walburgu ke stavbě empírového kostela Povýšení sv. kříže v těsné blízkosti zámku. Po svém dokončení byl kostel přístupný všem vyznáním. V té době již František Palacký na Filantropinu nestudoval. Jeho otec jej raději převedl do řádného evangelického školství.

Všestranné a ne vždy pozitivní aktivity Josefa Turka vedly posléze v roce 1814 k uzavření Filantropina. V jednom ze svých dalších působišť v Dašicích u Pardubic začal pěstovat jiřiny, na něž se stal uznávaným odborníkem. Když se v roce 2005 do Kunína vrátily jiřinkové slavnosti, byla na nich pokřtěna nová odrůda jiřiny jménem Páter Josef Turek.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu