Alois Schindler, syn Mendlovy sestry Terezie

Rodina Gregora Johanna Mendela 1859–1930

Syn Mendlovy sestry Terezie

Alois Schindler byl synovcem G. J. Mendela. Syn jeho sestry Terezie byl vědcovým prvním životopiscem. Aktivně se věnoval genealogii Mendelovy rodiny a její předky dokázal dohledat až do 9. generace.

Ze všech 3 svých synovců měl Gregor Mendel právě tohoto nejraději. Podporoval jej finančně na studiích medicíny ve Vídni.

Alois Schindler působil po absolutoriu jako lékař – porodník ve Zlatých Horách. Stejně jako jeho strýce jej zajímala také botanika a včelaření. Zemřel náhle při cestě vlakem do Olomouce v roce 1930, kde měl mít přednášku, zabývající se historií rodu Mendelů.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu