Anton Schwirtlich

Rodina Gregora Johanna Mendela 1758–1808

Prastrýc Gregora Johanna Mendela z matčiny strany

V Hynčicích je doložen prastrýc Johanna Mendela z matčiny strany. Byl to velmi
inteligentní muž. Jako samouk se naučil psát, číst a počítat. Mezi léty 1780–1788 působil jako učitel v obci Hynčice.

Bylo to v době, kdy zde ještě neexistovala školní budova. Nejbližší škola byla v nedalekém Vražném.

Za svou práci zpravidla dostával od rodičů svých žáků různé formy naturálií. Peněz zde bylo opravdu málo. Vyučování probíhalo v domě č. p. 22, nebo č. p. 13. Škola v Hynčicích byla postavena až v roce 1796. Prvním zdejším učitelem se stal Thomas Makitta, který posléze učil i malého Johanna Mendela.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu