Anton Mendel

Rodina Gregora Johanna Mendela 1789–1857

Otec Gregora Johanna Mendela

Otec Johanna Mendela byl vysloužilcem z napoleonských válek. Z dochovaných dopisů synovi je patrné, že byl pouze částečně gramotný. Měl problémy s pravopisem i se stylizací vět.

Dům, v němž se Johann narodil, postavil někdy kolem roku 1816 jako jedno z prvních
kamenných stavení v obci, v níž se sám narodil.

Mendelovi předci přišli do Čech patrně ze Švábska po selské válce v roce 1525. V době
narození Johanna byla rodina již katolická. Z protestantské kroniky Oder (1611–1627) však vyplývá, že jejich vyznání bylo původně evangelické.

Anton Mendel se oženil s o 5 let mladší Rosinou, rozenou Schwirtlich (1794–1862), dcerou domkáře. Měli celkem 5 dětí. Johann byl jediný syn.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu