Veronika Mendelová, provdaná Sturmová

Rodina Gregora Johanna Mendela 1820–1882

Starší sestra Gregora Johanna Mendela

Johann Mendel pocházel z 5 dětí. Dospělosti se dožily jeho 2 sestry, Veronika (Broni) a Terezie (Resi). Další 2 dcery, obě pojmenované po matce Rosina, zemřely ve věku do 3 let.

Mendelova starší sestra Veronika se provdala za Aloise Sturma (1815–1893), který převzal rodinný statek. Rodiče odešli v roce 1841 na vejminek, kde mohli dožít. Johannovi bylo zajištěno, že kdyby odešel ze studií, bude mít doma k dispozici část polností. Toto ujednání vyřešilo rodinnou situaci. Pokud by dcery odešly na hospodářství svých manželů a na statku začal hospodařit někdo jiný, museli by jej rodiče opustit.

Veroničini potomci zůstali na statku až do roku 1945, kdy byli jako příslušníci německé národnosti násilně odsunuti. Tato větev rodiny žije doposud v Bavorsku.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu