František Palacký

Pedagogové a žáci Filantropina 1798–1876

Nejvýznamnější žák kunínské školy hraběnky Marie Walburgy.

František Palacký (1798–1876)

Nejvýznamnějším žákem výchovně vzdělávacího ústavu Marie Walburgy byl historik František Palacký (1798–1876). Školu navštěvoval v letech 1807–1809 v době jejího rozkvětu.

Byl jedním z mála žáků, kteří na zámku nebydleli. Palackého otec se obával přílišné náboženské svobodomyslnosti školy a jeho další studia zařídil na evangelických školách v Trenčíně a Prešpurku.

V Kuníně František Palacký bydlel u rodiny sládka Wernera, jehož dcera vyučovala na Filantropinu zpěv, hru na klavír a kresbu. Přestože se jednalo o pouhé dva roky, mělo pojetí školy a celkové prostředí na Františka Palackého zřejmě celoživotní vliv. S Marií Walburgou se setkal ještě po studiích v Trenčíně a Prešpurku.  Již nemocnou hraběnku navštívil několik let před její smrtí na Kuníně. Portrét od Františka Tkadlíka zachycuje podobu Palackého přibližně právě v době této poslední návštěvy.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu