Johann Heinrich Pestalozzi

Pedagogové a žáci Filantropina 1746–1827

Švýcarský pedagog, jeden ze zakladatelů sociální pedagogiky, měl značný vliv na filosofii studia na kunínské škole.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827)

Švýcarského pedagoga Johanna Pestalozziho (17461827), který měl zásadní vliv na Marii Walburgu, nejlépe charakterizuje nápis na jeho náhrobku – Vše pro jiné, nic pro sebe.

Se svou ženou a spolupracovníky založil nejprve ústav pro vzdělávání chudých dětí na svém statku nazvaném Neuhof.  Pedagogice se věnoval i ve svých spisech, ovlivněných J. J. Rousseauem.

V průběhu svého života založil několik dalších vzdělávacích institucí, např. pro válečné sirotky nebo pro děti z nevyhovujících sociálních poměrů. Pestalozzi je považován za jednoho ze zakladatelů sociální pedagogiky a zastánců moderního vyučování. Za své zásluhy získal v roce 1792 čestné občanství Francouzské republiky. V témže roce došlo i k setkání mezi ním a Marií Walburgou a vznikl i kunínský výchovně vzdělávací ústav Filantropinum.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu