Jan Amos Komenský

Pedagogové a žáci Filantropina 1592–1670

Poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, který ovlivnil hraběnku Walburgu při její pedagogické praxi.

Jan Amos Komenský (1592–1670)

Přestože data narození Marie Walburgy a Jana Amose Komenského dělí 170 let, s tímto „učitelem národů“ měla hraběnka v názoru na výchovu a vzdělávání dětí mnoho společného. 

Ve Filantropinu uplatnila principy školy hrou – zásady názornosti, soustavnosti, trvalosti a vzdělávání na základě vlastních přirozených zájmů.

Je překvapivé, nakolik se tyto zásady shodují i s Pestalozziho ideály osobní svobody a práva na vzdělání stejně jako orientací na aktivní učení, zájmy a potřeby dětí. I tento švýcarský pedagog se domníval, že děti by se měly učit konáním a být svobodné v tom, jak následovat svoje zájmy a činit svoje vlastní závěry.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu