Georg Schindler

Rodina Marie Walburgy 1770–1842

Manžel adoptivní dcery Marie Walburgy, otec Fridricha Emila Otto Schindlera.

Manžel adoptivní dcery Marie Walburgy

Georg Schindler (1770–1842) byl otcem hraběnčina adoptovaného dědice Fridricha Emila Schindlera (1809-1867) a manželem adoptivní dcery Marie Walburgy Judity Karolíny Goldové.

Na tomto portrétu je patrné, že malíř Anton Berger neměl akademické vzdělání, ale byl pouhým samoukem.  Postava muže je vyobrazena s pravou rukou vsunutou pod kabátcem. Malíř nedokázal kvalitním způsobem zobrazit lidskou ruku, a proto si vypomohl gestem, díky němuž své neumětelství zamaskoval. I přes tento handicap však byl Berger ve své době velmi oblíbeným malířem, který získával zakázky nejen od měšťanů, ale i od šlechty a církve.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu