Karel František Wunibald, hrabě z Truchsess-Waldburg-Zeil

Rodina Marie Walburgy 1785–1803

Syn Marie Walburgy, nadějný budoucí hudební skladatel, zemřel v 18 letech

Syn Marie Walburgy

Karel František byl jediným dítětem Marie Walburgy, které se dožilo 18 let.  Její poslední syn byl velmi vzdělaný. Hovořil několika světovými jazyky a v 11 letech už komponoval vlastní hudební skladby.

Po odluce svých rodičů byl ve 3 letech odvezen svým otcem na jeho rodinné sídlo v Zeilu. Zde byl vychován v rodině svého strýce, nejstaršího otcova bratra knížete Maxmiliána Wunibalda.

Walburga na svého syna nikdy nezapomněla. Po neúspěšném pokusu jej unést, jej již nikdy v životě neviděla. Od svého švagra, s nímž dobře vycházela, získala po synově smrti jeho skladby a podepsané učebnice, které používal. Uchovávala je jako relikvie a podle učebnic se učilo i v jejím vzdělávacím institutu Filantropinu. V Kuníně jsou tyto nádherně ilustrované knihy dodnes dochovány.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu