Klemens Aloys Josef hrabě von Truchsess-von Waldburg-Zeil

Rodina Marie Walburgy 1753–1817

Manžel Marie Walburgy, nadporučík císařského polního pluku.

Manžel Marie Walburgy

Manžel Walburgy, Klemens Aloys, se s budoucí ženou seznámil nejspíše díky jejímu otci. Sloužil jako nadporučík v jeho gardě. V této hodnosti byl pozván i na návštěvu zámku v Kuníně.

Marie Waldburga se za svého manžela provdala jako nezletilá v necelých 17 letech. Skutečně plnoletá byla až ve 24 letech. Do té doby byl její manžel zároveň poručníkem celého jejího majetku.

Do své plnoletosti porodila již všechny své 4 děti. Tři z nich však zemřely ve věku do 2 let. Walburga se nejspíš za svého manžela provdala z lásky, o čemž svědčí její divadelní hra Louisa, aneb jak se zkouší láska. Napsala ji ve 22 letech.  Anonymně vyšla dokonce i tiskem. Úmrtí dětí a špatný psychický stav hraběnky vedl k roztržce mezi manželi. Ta vyvrcholila odlukou, po níž se Klemens Aloys vrátil zpět na rodné sídlo v Zeilu. Odvezl sebou i posledního syna Karla Františka, kterého Walburga již nikdy neviděla.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu