Marie Rebeka hraběnka Harrachová

Rodina Marie Walburgy 1742–1806

Matka Marie Walburgy, poslední přímá členka starobylého rakouského rodu říšských hrabat z Hohenemsů.

Matka Marie Walburgy

Matkou Marie Walburgy byla Marie Rebeka – poslední přímá členka starobylého rakouského rodu říšských hrabat z Hohenemsů. V roce 1761 se stala manželkou hraběte Františka Xavera.

Narodila se jako nejstarší z 16 dětí a jako jediná se dožila dospělého věku. Jako dědička rozsáhlých panství nechala v roce 1803 z rodového paláce Hohenems převést do Bystrého vzácnou rodovou obrazárnu a knihovnu. Významná část této knihovny se později stala součástí Walburžiny knihovny. V zámecké obrazárně se nachází hraběnčina podobizna jako protějškový obraz k jejímu choti v důstojnické uniformě. Obraz od neznámého malíře vznikl rok před narozením hraběnky Walburgy, jejího jediného dítěte.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu