Jan Knebl

Jiné významné osoby 1866–1962

Sochař, malíř a grafik, kritik Albína Poláška

Jan Knebl, sochař, malíř a grafik, rodák z Trojanovic, byl zároveň velkým kritikem díla Albína Poláška.

Pravděpodobně zde šlo o jistý druh závisti a konkurenčního boje. Knebl rovněž vytvořil sochu Radegasta, která však nebyla přijata. Poláška za jeho dílo kritizoval. Jeho zpodobení boha plodnosti připodobňoval k indiánskému totemu.

Po umístění Poláškových soch na Radhošti si Knebl neodpustil tato slova: „Temeno hory s osamělým křížem působí přímo úchvatně, jak ze stanoviska estetického, tak i náboženského, žádná ruka neodvážila se dosud rušiti toto místo, které má kulturní historickou tradici, až nyní. Kvůli postavení soch záhadné ceny…“ Přitom to byl právě Knebl, kvůli němuž se Polášek rozhodl vstoupit na cestu umění. Stalo se to poté, kdy těsně před svým odjezdem do Ameriky navštívil Knebla v jeho ateliéru v Trojanovicích. Knebl nebyl jediným kritikem Poláškova Radegasta, velkého odpůrce našel i v osobě Arne Nováka.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu