Marie Eleonora hraběnka Harrachová

Rodina Marie Walburgy 1703–1757

Babička Marie Walburgy, zadavatelka stavby kunínského zámku.

Babička Walburgy, hraběnka Marie Eleonora, se za svého manžela Friedricha Augusta hraběte Harracha vdala ve 14 letech v roce 1717. Tímto sňatkem se provdala do rodiny nižší šlechty, než ze které sama pocházela. Svatební smlouva jí zajišťovala užívání titulu Její Jasnost, takže mohla stále užívat poct kněžny.

Byla to zámožná žena. Do majetku rodiny Harrachů přinesla kunínské panství, jehož se stala majitelkou v roce 1723 po smrti své matky. Přestože byla zadavatelkou stavby zámku, nikdy jej dokončený neviděla. Původní tvrz, která zde stála, navštívila pouze jednou v roce 1724, kdy se s manželem rozhodli přestavět ji na letní barokní sídlo.

Z jejích 16 dětí svou matku nakonec přežili 2 synové a 4 dcery. Ve své poslední vůli odkázala panství nejmladšímu synovi Františku Xaverovi. Stanovila i značný obnos 6 000 zlatých na dotování místa zámeckého kaplana. Její syn měl za úkol uvést kapli do provozu. Walburga svou babičku nikdy neviděla, protože zemřela 5 let před jejím narozením.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu