Petronila Polášková, rozená Knězková

Rodina Albína Poláška 1843–1906

Matka Albína Poláška

Matka Albína Poláška, Petronila, v mnohém ovlivnila jeho život.

V roce 1888 nečekaně ovdověla. Musela se postarat nejenom o 8 dětí, ale i o hospodářství a o zájezdní hostinec na náměstí, který zdědila po svém muži. V jejích dlouhodobých problémech se zrakem jí byly největší oporou 2 nejmladší děti, Albín a jeho jediná sestra Anna.

Zemřela v roce 1906, rok předtím, než se Albín Polášek poprvé podíval domů po svém odjezdu do Ameriky v roce 1901. Petronila opatrovala až do své smrti dopisy, které jí posílal.

Přání, aby na Radhošti stála synova socha, se matce splnilo až pár desítek let po její smrti v roce 1931.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu