Sourozenci Albína Poláška

Rodina Albína Poláška

Početná rodina Albína Poláška, měl 6 bratrů a 1 sestru

Albín Polášek pocházel z početné rodiny. Měl 6 bratrů a 1 sestru.

Všichni sourozenci se i ve ztížených podmínkách po smrti otce něčím vyučili, nebo něco vystudovali. Mimo nejúspěšnějšího Albína žili v Americe ještě i jeho 2 bratři, Robert a Emil (1874–1937), kteří emigrovali, aby se vyhnuli vojenské službě. Emil se vyučil ve Frýdku řezníkem a stejně jako Robert studoval teologii v semináři koleje sv. Pavla v Minnesotě. Poté působil ve farnosti v Lambertonu a v Motgomeri.

Bratr Josef (1866–1929) vystudoval gymnázium ve Valašském Meziříčí a následně učil ve Velké Bystřici. Je dalším dokladem houževnatosti rodiny Polášků. Ve svých 58 letech začal studovat práva na brněnské univerzitě. Studia před svou smrtí v 63 letech dokončil. Další 2 bratři Albína se vyučili řemeslu. František (1871–1924) koželuhem s živností v Kunovicích u Uherského Hradiště a bratr Jan (1876–1918) truhlářem ve Vídni, kde se usadil. Jediná sestra Anna se stala učitelkou.

Zpět v příběhu Pokračovat v příběhu